כאן 11 | סדרה היסטורית על אירועים שבמבט ראשון נראים בלתי חשובים, אך ממרחק השנים מספרים סיפור גדול יותר על כולנו. הפעם: איך חגיגות המימונה הראשונות בגן סאקר הובילו לאחד הציטוטים המוכרים ביותר בפוליטיקה הישראלית?