ברוכים הבאים  مرحابة

הארגון העולמי של יהדות צפון אפריקה הינו עמותה שטרותיה הן:

 • חלוקת מלגות לסטודנטים מעוטי הכנסה ללא הבדל מוצא, גזע,מין ודת
 • הנחלת מורשת יהדות מרוקו בישראל ובתפוצות,כחלק ממורשת עמנו
 • הדגשת חלקה ותרומתה של יהדות מרוקו בתקומת העם והמדינה
 • טיפוח ושמירת אחדות עם ישראל ושלמותו
 • סיוע לעולים החדשים ולהנחיל להם פרק מקליטתנו המוצלחת בארץ
 • מפעלים היסטוריים,אירועים ופעולות
 • ספר הזהב ליהדות מרוקו-מפעל הרשמה והנצחה
 • מדליון המעברה ותעודת הוקרה-הצדעה לסבלם ותרומתם של שוכני המעברות
 • הכתרת יקיר יהדות מרוקו שנתי
 • חגיגות המימונה המרכזיות והמקומיות
 • קיום אזכרה ממלכתית ל-44 מעפילי "אגוז" ואזכרות מקומיות ברחבי הארץ (עצמותיהם של המעפילים הועלו ממרוקו ע"י היו"ר של העמותה ב-2.12.92, לאחר מאמצים רבים)
 • קיום יום יהדות מרוקו שנתי
 • קיום רבי שיח ושבתות עיון
 • טיפוח קשרים עם מרוקו
 • חיזוק הקשר עם יהדות התפוצה
 • קיום פסטיבל מורשת יהדות מרוקו