הקונגרס העולמי הראשון הוקם בשנת 1972 במטרה לחקור, להפיץ והנחיל את מורשת יהודי מרוקו, תרבותם וחגיהם. הנצחת יחידים וקהילות ב"ספר הזהב". קידום חוקרים ואומנים יוצאי מרוקו. הקמת קרן מלגות לסטודנטים מעוטי יכולת-לכלל קהילות ישראל ולפעול לאחדות ישראל ברוח מסורת ישראל

מטרות על של העמותה: קרן מלגות לסטודנטים מעוטי הכנסה ללא הבדל מוצא, גזע,מין ודת; הנחלת מורשת יהדות מרוקו בישראל ובתפוצות,כחלק ממורשת עמנו; הדגשת חלקה ותרומתה של יהדות מרוקו בתקומת העם והמדינה; טיפוח ושמירת אחדות עם ישראל ושלמותו; סיוע לעולים החדשים ולהנחיל להם פרק מקליטתנו המוצלחת בארץ. מפעלים היסטוריים,אירועים ופעולות: קרן מלגות לסטודנטים-ללא הבדל מוצא, דת, מין וגזע; ספר הזהב ליהדות מרוקו-מפעל הרשמה והנצחה; מדליון המעברה ותעודת הוקרה-הצדעה לסבלם ותרומתם של שוכני המעברות; הכתרת יקיר יהדות מרוקו שנתי; חגיגות המימונה המרכזיות והמקומיות; אזכרה ממלכתית ל-44 מעפילי "אגוז" ואזכרות מקומיות ברחבי הארץ (עצמותיהם של המעפילים הועלו ממרוקו ע"י היו"ר של העמותה ב-2.12.92, לאחר מאמצים רבים); יום יהדות מרוקו שנתי; רבי שיח ושבתות עיון; טיפוח קשרים עם מרוקו; קשר עם יהדות התפוצה; פסטיבל מורשת יהדות מרוקו.

הקונגרס העולמי של יהדות צפון אפריקה